Kontakt

Väntetiden är för närvarande 3-4 veckor.

Tel: 018-15 60 21
Fax: 018-15 60 32

Mail: bokning@onhdoktorn.se.