Om luktnedsättning

Luktnedsättning

Kan vara ett symtom vid Covid 19. Det förekommer även vid andra virusinfektioner och är oftast övergående. Andra orsaker kan vara allergi eller polyper.

Om besvären inte gått över på 10 dagar kan det vara aktuellt att utreda men det är inte bråttom. Innan du kontaktar oss är vi glada att du kontrollerar om du har Covid 19.

Det är bra att boka tid för att utesluta andra orsaker till luktnedsättning men du kan redan nu börja med luktträning. Läs mer på https://www.lukttraning.se

Om du är nästäppt kan du börja med receptfri kortisonnässpray. Det finns flera olika preparat, fråga apotekspersonalen.