Personal

1
Docent Mats Engström
Leg läkare

2
Syster Anna-Lena
Leg sjuksköterska

6
Docent Ulla Friberg
Leg läkare

8
Syster Agneta
Leg Sjuksköterska