Priser och avgifter

Priser och avgifter ändrade 2021-01-01 av Region Uppsala

Vi har avtal med Region Uppsala som infört enhetstaxa.
Frikort gäller.

Besök utan remiss eller med remiss från annan specialist
Vuxna 260 kr
Barn och ungdom som ej fyllt 20 år

Vuxna 85 år och äldre

0 kr

0 kr

Besök med remiss från husläkare
Vuxna 260 kr
Barn och ungdom som ej fyllt 20 år

Vuxna 85 år och äldre

0 kr

0 kr

OBS! Uteblivet besök utan avbokning debiteras med 400 kr, gäller även barn.