Priser och avgifter

Priser och avgifter ändrade 2017-01-01 av Uppsala Läns Landsting

Vi har avtal med Uppsala Läns Landsting och avgifter enligt deras regelverk.
Frikort gäller.

Besök utan remiss eller med remiss från annan specialist
Vuxna 330 kr
Barn och ungdom som ej fyllt 20 år

Vuxna 85 år och äldre

0 kr

0 kr

Besök med remiss från husläkare
Vuxna 110 kr
Barn och ungdom som ej fyllt 20 år

Vuxna 85 år och äldre

0 kr

0 kr

OBS! Uteblivet besök utan avbokning debiteras med 400 kr, gäller även barn.